• diễn đàn Xin chào Khách ! Chúc bạn online vui vẻ và học hỏi được thật nhiều kiến thức bổ ích !

Điều khoản và quy định

Các nhà cung cấp ("chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") của dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("Dịch vụ") không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và tài khoản nào do người dùng tạo. Nội dung được gửi chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Dịch vụ này chỉ có sẵn cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn nhỏ hơn tuổi này, vui lòng không đăng ký Dịch vụ này. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn từ độ tuổi này trở lên.

Tất cả nội dung bạn gửi, tải lên hoặc cung cấp cho Dịch vụ ("Nội dung") có thể được nhân viên xem xét. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn chặn thư rác). Không gửi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho là riêng tư hoặc bí mật.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào có tính chất phỉ báng, lạm dụng, thù hận, đe dọa, spam hoặc giống như spam, có khả năng xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, rủi ro vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tổn hại do Nội dung đó hoặc hành vi của bạn gây ra.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào được gửi bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không cần thông báo. Các yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa đổi Nội dung sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc tái xuất bản Nội dung của bạn liên quan đến Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với Nội dung.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Hàng đầu